климатизација и вентилација во Македонија

Posted by admin - April 1, 2013 - - No Comments
инсталации за вентилација и климатизација

Во нашето долгогодишно постоење имаме изработење голем број на проекти за климатизација и вентилација во Македонија, но и на странските пазари како Црна Гора, Косово, Албанија и други