Услуги

Во делот на услугите  професионално и квалитетно ги извршуваме следните услуги:

  1. Изведба на инсталации за вентилација и климатизација, според важечки норми од ЕУ, за термотехнички инсталации,
  2. Термичка изолација на цевоводи, опрема и арматура во индустриски и административни објекти,
  3. Кровопокривачки работи со пластифициран, поцинкуван или бакарен лим,
  4. Проектирање на сите HVAC-системи.

 

Нашата тенденција е да одговориме брзо и квалитетно на барањата на клиентите и затоа континуирано го зголемуваме бројот на вработени и инвестираме во модернизација на производниот погон.

УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-инсталации за вентилација и климатизација УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-инсталации за вентилација и климатизација УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-инсталации за вентилација и климатизација инсталации за вентилација и климатизација инсталации за вентилација и климатизација инсталации за вентилација и климатизација