Референци

Во нашето долгогодишно постоење имаме изработење голем број на проекти за климатизација и вентилација, термичка изолација на цевоводи, кровопокривачки работи, проектирање на сите HVAC-системи во Македонија, но и на странските пазари како Црна Гора, Косово, Албанија и други.
Ова се само дел од нашите успешни проекти:

Johnson_Matthey_климатизација

Johnson Matthey 2 во Скопје, климатизација и вентилација и Термичка изолацијана индустриски објект и котлара во 2012

Aerodrom_Aleksandar_Veliki3

“Аеродром Александар Велики” Површина од 40 000м2 завршено во 2011

Johnson Controls

Johnson Controls во Скопје, климатизација и вентилација и Термичка изолацијана индустриски објект и котлара во 2006

New Yorker –City Mall

New Yorker –City Mall климатизација и вентилација во 2012

BO BOWLING(Kuglana) -City Mall

BO BOWLING (куглана) -City Mall Скопје климатизација и вентилација во 2012

TC - SORAVIJA климатизација и вентилација

ТЦ – SORAVIJA Скопје Климатизација и вентилација завршено во 2008

BMW_MAKKAR климатизација и вентилација

BMW MAKKAR Скопје на површина од 6000 м2 е поставена климатизација и вентилација во 2008 година

<b>Belvedere<b/> Охрид

Belvedere Охрид на површина од 5000м2 поставена е климатизација и вентилација во 2007

Охрид климатизација метропол

Хотел Метропол Охрид на површина од 2000м2 поставена е вентилација и климатизација во 2004

За повеќе информации и консултации повелете во нашите деловни простории.
Останатата референтна листа можете да ја погледнете тука:
Klimatizacija_UniKlimaKompaniРеферентна листа на проекти на УНИ Клима Компани

Klimatizacija_UniKlimaKompaniТермичка изолација на индустриски објекти и котлари