Производство

Во нашите производствени погони произведуваме:

  1. Вентилациони канали со правоаголен и кружен попречен пресек од сите димензии со должина од 2000мм, со дневен капацитет од 3000кг, вклучително и секаков вид на фасонски парчиња за вентилациони системи.
  2. Споен матерјал за каналите (прирабници, аголници, стеги и конзоли).
  3. Кујнски напи од алуминиумски и INOX лим,
  4. Пригушивачи на звук од сите димензии и форми.

 

УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-klimatizacija-ventilacija УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-klimatizacija-ventilacija УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-klimatizacija-ventilacija УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-klimatizacija-ventilacija УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-klimatizacija-ventilacija УНИ КЛИМА-КОМПАНИ-klimatizacija-ventilacija